Naše klinika spolupracuje již řadu let při organizaci řady vzdělávacích aktivit určených pro široký okruh dermatovenerologů regionu, i na celostátní úrovni se společností SIGNIFY production s. r. o.

Oceňujeme zejména vysokou míru profesionality jak v oblasti formálního zabezpečení těchto setkání, včetně volby odpovídajících reprezentativních prostor, tak ve smyslu zajištění sponzoringu i oslovení a registraci účastníků. Společnost tradičně zajišťuje účast odborných nadnárodních firem a v neposlední řadě je potřeba připomenout i doprovodný kulturní a společenský program spojený s těmito odbornými semináři a kongresy, včetně zajištění ubytovacích kapacit, cateringových služeb apod. Osobní přístup je na vysoké profesionální úrovni, a to vše přispívá ke spokojenosti nás i účastníků vzdělávacích akcí.

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
přednosta Kliniky nemocní kožních a pohlavních