zde se nacházíte:
Úvod > Registrace

PROBĚHLÉ AKCE

Závěrečná konference organizace SKOK do života a jejich projektu SPOLU, SNADNO, SROZUMITELNĚ

Termín konání:24. 4. 2018
Místo konání:GALERIE PETROF, Na Brně 2136/4, Hradec Králové, PSČ 500 06 (parkování zdarma)

Program:
1) dopoledne - prezentace Metodiky efektivního tréninku pro lidi s mentálním postižením
2) odpoledne - workshopy na téma "Sex a vztahy u lidí s mentálním postižením" a "Podpora v hospodaření s penězi - spolupráce sociální služby, opatrovníka a podpůrce"

Tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem, Operační program Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001563.

V případě potřeby prosím kontaktujte pana Jaroslava Filipa, tel. 606 051 140, jaroslav.filip@signify.cz