Pro mne jako vědeckého pracovníka je vždy profesionalita na prvním místě – očekávají ji moji kolegové, lékaři i ostatní lidé v příbuzných oborech, očekávám ji pro i já od svých spolupracovníků a dodavatelů. Mám opravdu velkou radost, že mezi ně mohu počítat i společnost SIGNIFY se kterou Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. lékařské fakulty UK dlouhodobě spolupracuje při pořádání Mezinárodní cytogenetické konference a Hradeckých genetických dnů. Svěřit kompletní organizační a pořadatelský servis takto spolehlivé a vysoce profesionální společnosti pro mne znamená se spolehnout na skvělý výsledek.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
vedoucí Centra nádorové cytogenomiky
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF Univerzity Karlovy