S firmou SIGNIFY production s. r. o. má náš Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové již několikaletou výbornou zkušenost. Náš ústav každoročně pořádá v podzimním termínu Hradecké virologické dny, Celostátní konferenci virologů.

Vždy dokáží zajistit profesionální vzhled konference, formální organizační záležitosti jako sestavení rozpočtu, nalezení vhodného termínu i odpovídajícího místa konání. Od oslovení a registrace účastníků i sponzorů a průběžnou komunikaci s nimi, vytištění programu i sborníku abstrakt, až po výstavu výstavu produktů účastnících se odborných firem. Součástí našich konferencí je velmi příjemné večerní setkání s občerstvením a kuloárovými diskuzemi včetně kompletního cateringového servisu. Příjemné a kultivované vystupování a jednání představitelů společnosti činí naše virologické konference velmi oblíbené nejenom kvůli jejich vysoké odborné kvalitě.

MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.
ÚKM FN a LF UK, Hradec Králové