Harmonogram akce – předběžný

Čtvrtek 27. 4. 2023
08:30 – 09:30 Registrace, instalace výstavy
09:45 – 10:15 Slavnostní zahájení
10:15 – 12:20 Odborný program
12:20 – 13:50 Přestávka na oběd
13:50 – 15:50 Odborný program
15:50 – 16:20 Kávová přestávka
16:20 – 18:10 Odborný program
19:00 – 23:00 Společenská večeře
Pátek 28. 4. 2023
08:30 – 09:35 Odborný program
09:35 – 10:00 Kávová přestávka
10:00 – 11:45 Odborný program
11:45 – 12:30 Přestávka na oběd
12:30 – 14:00 Odborný program
14:00 – 14:30 Závěr konference